Canon image RUNNER ADVANCE 4035/4045/4051

Canon image RUNNER ADVANCE 4035/4045/4051

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก   ขาวดำ 3.8 วินาที
เวลาในการวอร์มอัพเครื่อง   38 วินาที
ความเร็วการถ่ายเอกสารและพิมพ์ ขาวดำ A4:35 ppm/A3:22 ppm
ขนาดต้นฉบับ (ใหญ่สุด)   A3
ขนาดสำเนา (เล็กสุด)   A5R
ความละเอียดการพิมพ์ 1200×1200 dpi
ความละเอียดการถ่ายเอกสาร  1200×600 dpi
ความละเอียดการแสกน 600 x 600 dpi