Company Name
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชั่น
สินค้าและบริการ
การจัดส่งสินค้า
ติดต่อเรา
 
 

เครื่องถ่ายเอกสาร
<เครื่องขาย>

Canon iR 1024
Canon iR 1024F
Canon iR 2318L
Canon iR 2320L
Canon iR 2420L-2422L
Canon iR 2520
Canon iR 2525
Canon iR 2530
Canon iR 2535
Canon iR 2545


เครื่องถ่ายเอกสาร
<เครื่องเช่า>

Canon IR 2000
Canon IR 2016-2020
Canon IR 2318L
Canon IR 3300
Canon IR 2870
Canon IR 4570
Canon IR 3030
Canon IR 3530
Canon IR 3035หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
TONER NPG 28
NPG 10
NPG 11
NPG 14
NPG 15
NPG 19
NPG 20
NPG 21
NPG 25
NPG 26
NPG 27
NPG 28
NPG 300/400
NPG 32
NPG 51
NPG 52

ชุดดรัม/แม่พิมพ์ภาพ
DRUM NP1010
DRUM NPG 1
DRUM NPG 11
DRUM NPG 13
DRUM NPG 16/17 BK
DRUM NPG 16/17 C
DRUM NPG 16/17 M
DRUM NPG 16/17 Y
DRUM NPG 18
DRUM NPG 20
DRUM NPG 21
DRUM NPG 23
DRUM NPG 25/26
DRUM NPG 28
DRUM NPG 37
DRUM NPG 9
DRUM NPG 32
DRUM NPG 50/51

CANON TONER NP1010
CANON TONER GP 215
CANON TONER GP 300/400
CANON TONER GP 55

CANON CARTRIDGE A30
CANON CARTRIDGE BX-2
CANON CARTRIDGE BX-20
CANON CARTRIDGE BX-3
CANON CARTRIDGE E31
CANON CARTRIDGE FX12
CANON CARTRIDGE FX3
CANON CARTRIDGE FX4
CANON CARTRIDGE FX6
CANON CARTRIDGE FX7
CANON CARTRIDGE FX8
CANON CARTRIDGE FX9
CANON CARTRIDGE H
CANON CARTRIDGE N
CANON CARTRIDGE W

 
 
เครื่องถ่ายเอกสาร <เครื่องเช่า>
 

เครื่องมือสองสภาพ 80-90 %

( บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอน )

 

     ทางผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดูแลสภาพเครื่อง โดยจะให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ โดยรวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ทุกชิ้น และผงหมึก ( ยกเว้นกระดาษ ) กรณีเครื่องเอกสารขัดข้องต้องใช้เวลาซ่อมบำรุงหลายวัน ทางผู้ให้เช่าจะจัดเครื่องถ่ายเอกสารสำรองแทนการใช้งานให้ต่อเนื่อง

* ( บริษัทฯ พิจารณา รุ่น ขนาดของเครื่องถ่ายฯ เพื่อให้เหมาะสมกับงานของท่าน ) *

 
IR 2000 IR 2016-2020 IR 3300 IR 3570
 
 
 
 
Canon iR 2870
 

 

Canon iR 2870

 

คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 28 แผ่นต่อนาที
- สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดใหญ่สุดถึงขนาด A3
- ตั้งจำนวนการถ่ายได้ 1-999 แผ่นต่อเนื่อง
- มีปุ่มถ่ายแทรกงาน
- ถาดกระดาษสามารถบรรจุได้ถึง 500 แผ่น
- สามารถต่อเป็นระบบ Printer Network ได้

 
 
 
 
Canon iR 3300
 

 

Canon iR 3030

 

คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 33 แผ่นต่อนาที
- สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดใหญ่สุดถึงขนาด A3
- ตั้งจำนวนการถ่ายได้ 1-999 แผ่นต่อเนื่อง
- มีปุ่มถ่ายแทรกงาน
- ถาดกระดาษสามารถบรรจุได้ถึง 500 แผ่น
- สามารถต่อเป็นระบบ Printer Network ได้

 
 
 
Canon iR 4570
 

 

Canon iR 4570

 

คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 45 แผ่นต่อนาที
- สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดใหญ่สุดถึงขนาด A3
- ตั้งจำนวนการถ่ายได้ 1-999 แผ่นต่อเนื่อง
- มีปุ่มถ่ายแทรกงาน
- ถาดกระดาษสามารถบรรจุได้ถึง 500 แผ่น
- สามารถต่อเป็นระบบ Printer Network ได้
- ปริมาณการรับงานต่อเดือนได้ถึง 50,000 แผ่น

 
 
 
Canon iR 3030
 

 

Canon iR 3030

 

คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 45 แผ่นต่อนาที
- สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดใหญ่สุดถึงขนาด A3
- ตั้งจำนวนการถ่ายได้ 1-999 แผ่นต่อเนื่อง
- มีปุ่มถ่ายแทรกงาน
- ถาดกระดาษสามารถบรรจุได้ถึง 500 แผ่น
- สามารถต่อเป็นระบบ Printer Network ได้
- ปริมาณการรับงานต่อเดือนได้ถึง 50,000 แผ่น

 
 
 
Canon iR 3530
 

 

Canon iR 3530

 

คุณสมบัติ
- ระบบหน้าปัดควบคุมสี
- ความละเอียด 1200x600 จุดต่อนิ้ว
- ความเร็วในการถ่าย 35 แผ่นต่อนาที (A4)
- ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น x2 ถาด
- ช่องป้อนมือ 50 แผ่น x1 ถาด
- ตั้งจำนวนการถ่ายได้ 1-999 แผ่นต่อเนื่อง
- มีโปรแกรมถ่ายหนังสือ
- ปริมาณการรับงานต่อเดือนถึง 50,000 แผ่น

 
 
 
Canon iR 3035
 

 

Canon iR 3035

 

คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสแกนภาพแบบดิจิตอล
- ความเร็ว 35แผ่นต่อนาที(A4 210 มม x297 มม ) ถ่ายเอกสารได้ขนาดกระดาษ ตั้งแต่ A 5-A3 ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ A3 ( 297มมx 420มม ) ให้สำเนาที่เป็นกระดาษขนาด A3
- สามารถถ่ายเอกสาร 2 หน้า ลงบนกระดาษสำเนาแผ่นเดียวกันโดยกลับกระดาษสำเนาอัตโนมัติ
- สามารถถ่ายจากหนังสือ (TEXT BOOK ) ทั้งเล่มได้และสำเนาสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกันสองหน้า หรือหน้าละ 1 แผ่น
- ความละเอียด 1200x600 dpi (copy) , 2400x600 dpi (printer )
- ถ่ายเอกสารแผ่นใสได้ , ปรับความเข้มจางได้ตามต้องการ
- มีระบบป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ , เป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่สแกนต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์เอกสารได้หลายสำเนา
- สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับหลายหน้าลงในสำเนาหน้าเดียวกันได้
- สามารถจัดเรียงสำเนาได้เป็นชุดอัตโนมัติได้ 99 ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น ขนาด A4 A3

 

 

บริษัท ซี.ซี.เอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 96/810 หมู่ 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel : 02- 8481608 Fax : 02-8481608 Mobile :081-6419402 / 085-9139603
Copyright 2012, C.C.N & Service. All Rights Reserved.